ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άτσαλας Νικόλαος
21ης Ιουνίου 170, 61100
Κιλκίς
23410 22562
Τσιόρλας Κωνσταντίνος
Πολυτεχνείου 57, 56429
Θεσσαλονίκη
2310 680 950
Χαριζάνου Δημήτριος
Καθ.Αλ.Ζουμετίκου 36-38, 54249
Θεσσαλονίκη
2310 818 235