Μόνιμες Παροχές

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Η ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης – Ηπείρου & Θεσσαλίας εδώ και πολλά χρόνια παρέχει στα παιδιά των μελών διακοπές την καλοκαιρινή περίοδο σε κατασκήνωση στη Χαλκιδική.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΩΝ

Η ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης – Ηπείρου & Θεσσαλίας έχει συνάψει συμφωνία με το Διαγνωστικό κέντρο ΠΛΑΤΩΝ και παρέχονται μειωμένες τιμές στα μέλη προσκομίζοντας την ειδική εκπτωτική κάρτα.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης – Ηπείρου & Θεσσαλίας εξασφάλισε συνεργασία για την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου η οποία εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις με υπεύθυνο τον εκάστοτε Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010. Όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου δραστηριότητας και αριθμό απασχολούμενων προσωπικού, οφείλουν να διαθέτουν Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο κλάδος μας ανήκει στην κατηγορία χειριστών τροφίμων και είναι υποχρεωτικό για όσους έρχονται σε επαφή με το τρόφιμο, να υποβάλλονται σε συγκεκριμένες εξετάσεις για να αποκτήσουν το πιστοποιητικό υγείας που αντικαθιστά το παλαιό βιβλιάριο υγείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 1199/τβ/11-4-2012 και ισχύει για 5 έτη. Τα μέλη της ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης – Ηπείρου & Θεσσαλίας μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικό υγείας στο Διαγνωστικό Κέντρο Πλάτων με την επίδειξη της εκπτωτικής τους κάρτας ή σε δημόσια ιδρύματα. Επίσης μπορούν να εκδώσουν το πιστοποιητικό υγείας προσκομίζοντας τις εξετάσεις στο κέντρο υγείας της περιοχής τους ή στο δήμο που ανήκουν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η κάτοχοι ανυψωτικών μηχανημάτων οφείλουν να επιθεωρούν τα μηχανήματα με τακτικό τεχνικό έλεγχο από πιστοποιημένο μηχανολόγο-μηχανικό σύμφωνα με τον Κανονισμό Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων. Εκδίδεται πιστοποιητικό ελέγχου σύμφωνα με το ΦΕΚ 1186Β/25-8-2003. Η ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης – Ηπείρου & Θεσσαλίας έχει εξασφαλίσει συνεργάτη με οικονομικές τιμές για τα μέλη της

Εκτύπωση   Email