Παροχές Μελών

Προηγούμενες παροχές

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΕΤ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25

ΑΓΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΑΠΌ 19% ΣΕ 21%

ΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΑΠΌ 21% ΣΕ 23%

ΦΥΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΒΕΣ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΜΥΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΜΕ ΔΩΡΟ 1 ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΒΑ

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ COCA COLA - 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι.ΚΤΕΟ AUTOTECHNIK

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΕΞΕΛΙΞΗ (ταμειακές μηχανές, εφαρμογές internet και αναλώσιμα υλικά)

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥ CLUB ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Τρέχουσες Παροχές

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Η ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης πραγματοποιεί και πάλι πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μια και στις επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας δύναται υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας να παρέχει και ο εργοδότης ή ένας εργαζόμενος μετά από σύντομη εκπαίδευση. Βάσει του άρθρου 8 του Π.Δ. 17/1996(ΦΕΚ 11/Α/1996) ο κάθε εργοδότης που απασχολεί έστω και έναν (1) εργαζόμενο οφείλει να απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας. Επίσης σύμφωνα με το Ν.2874/2000 σε περίπτωση νέων προσλήψεων οφείλει να αναγράφει στη σύμβαση εργασίας και το όνομα του Τεχνικού Ασφαλείας η οποία κοινοποιείται στην Υγειονομική Επιθεώρηση Εργασίας.
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ

  Η ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης υλοποιεί και πάλι σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων με δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού εκπαίδευσης, μετά από εξετάσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΦΕΤ και τη νέα υγειονομική νομοθεσία ΥΔ Υ1γ/ΓΠ/96967/2012. Η υποχρεωτική κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων καθιερώνεται με την Υ.Α. 14708/2007 του ΥΠΑΝ-ΦΕΚ 1616/17-8-2007, ΚΥΑ487/2000.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.Ι.)

  Η ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης εξασφάλισε συνεργασία με μειωμένες τιμές για τα μέλη μας με δύο σχολές πιστοποίησης. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών οι σχολές βρίσκονται στην ανατολική Θεσσαλονίκη και στη δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, οι επαγγελματίες οδηγοί για να συνεχίζουν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι) και να σφραγίσουν το δίπλωμά τους με τον κωδικό 95 με 5ετή διάρκεια. Π.Ε.Ι Αρχικής Επιμόρφωσης Αποκτάται ύστερα από επιτυχία στις επιπλέον (του Διπλώματος Οδήγησης) Θεωρητικές και Πρακτικές Εξετάσεις και υποχρεούνται να το κατέχουν όσοι απόκτησαν ή θα αποκτήσουν :

  α) Από 10 Σεπτεμβρίου του 2009 και μετά δίπλωμα των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε.
  β) Από 10 Σεπτεμβρίου του 2008 και μετά δίπλωμα των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε.

  Π.Ε.Ι Περιοδικής Κατάρτισης Αποκτάται ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση 35 ωρών Θεωρητικής Εκπαίδευσης (χωρίς Εξετάσεις) και υποχρεούνται να το κατέχουν οι οδηγοί : α) των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και μετά και εφόσον απόκτησαν Δίπλωμα Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2009. β) των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2013 και μετά και εφόσον απόκτησαν Δίπλωμα Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2008.
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25

  Η ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης υλοποιεί και πάλι σεμινάρια για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-μελών του σωματείου μας, στα πλαίσια «Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25)έτους 2014,του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, με θέματα πάντα σχετικά με τον κλάδο μας. Η παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης, η συνεργασία με έμπειρους εισηγητές και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις για την παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι πρωταρχικός στόχος για την επιλογή από το σωματείο μας, Κέντρων Δια Βίου Μάθησης μέσω των οποίων υλοποιούνται. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν οικονομική επιδότηση και βεβαίωση παρακολούθησης.

Μόνιμες Παροχές

 • ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

  Η ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης εδώ και πολλά χρόνια παρέχει στα παιδιά των μελών διακοπές την καλοκαιρινή περίοδο στην κατασκήνωση SKOURAS στη Χαλκιδική.
 • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΩΝ

  Η ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης έχει συνάψει συμφωνία με το Διαγνωστικό κέντρο ΠΛΑΤΩΝ και παρέχονται μειωμένες τιμές στα μέλη προσκομίζοντας την ειδική εκπτωτική κάρτα.
 • ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

  Η ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης εξασφάλισε συνεργασία για την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου η οποία εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις με υπεύθυνο τον εκάστοτε Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010. Όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου δραστηριότητας και αριθμό απασχολούμενων προσωπικού, οφείλουν να διαθέτουν Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Ο κλάδος μας ανήκει στην κατηγορία χειριστών τροφίμων και είναι υποχρεωτικό για όσους έρχονται σε επαφή με το τρόφιμο, να υποβάλλονται σε συγκεκριμένες εξετάσεις για να αποκτήσουν το πιστοποιητικό υγείας που αντικαθιστά το παλαιό βιβλιάριο υγείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 1199/τβ/11-4-2012 και ισχύει για 5 έτη. Τα μέλη της ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικό υγείας στο Διαγνωστικό Κέντρο Πλάτων με την επίδειξη της εκπτωτικής τους κάρτας ή σε δημόσια ιδρύματα. Επίσης μπορούν να εκδώσουν το πιστοποιητικό υγείας προσκομίζοντας τις εξετάσεις στο κέντρο υγείας της περιοχής τους ή στο δήμο που ανήκουν.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

  Η κάτοχοι ανυψωτικών μηχανημάτων οφείλουν να επιθεωρούν τα μηχανήματα με τακτικό τεχνικό έλεγχο από πιστοποιημένο μηχανολόγο-μηχανικό σύμφωνα με τον Κανονισμό Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων. Εκδίδεται πιστοποιητικό ελέγχου σύμφωνα με το ΦΕΚ 1186Β/25-8-2003. Η ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης έχει εξασφαλίσει συνεργάτη με οικονομικές τιμές για τα μέλη της.
 • efimeridaefimerida
 • Συνεργάτες